Tre råd til en vellykket virksomhedsoverdragelse

Når din virksomhed en dag skal afhændes – enten via generationsskifte til et familiemedlem eller til en ekstern køber –er der flere faktorer, som der skal tages højde for. Det kan både være svært i forhold til det personlige plan, den økonomiske plan samt den ledelsesmæssige plan. Du kan gøre processen langt lettere for dig selv ved at modtage rådgivning om overdragelse og generationsskifte af din virksomhed, hvor du får en finansiel rådgiver til at gennemføre en vellykket overdragelse af din virksomhed.

1) Forberedelse af overdragelsen

Det første skridt mod overdragelsen af virksomheden omhandler forberedelsen af virksomhedsoverdragelsen. Det kan tage tid at finde en interesseret køber og derudover kan der være personlige præferencer om køberen, så blandt andet virksomhedens værdier videreføres. Her kan rådgivere hjælpe dig med at finde en potentiel køber, hvis ikke din virksomhed skal overdrages til et familiemedlem via generationsskifte.

Uanset om køberen er familiemedlem eller en ekstern køber skal alle de nødvendige dokumenter være på plads. Det medfører en stor gennemsigtighed, hvilket er nødvendigt for at vise virksomhedens økonomiske tilstand i form af budgetter, udgifter og indtægter. Det skal også vurderes, om de igangværende projekter kan leve op til forventningerne. Dokumenteringen har også til formål at sikre troværdigheden mellem køber og nuværende virksomhedsejer, så køberen har et godt grundlag for at opbygge et godt samarbejde med virksomhedens nuværende medarbejdere. Det kan tage tid at finde alle relevante dokumenter, hvilket den tilknyttede rådgiver kan hjælpe med for at undgå mangelfuld videregivelse af informationer.

2) Gennemførelse af salgsprocessen

I salgsprocessen er der også fokus på, at alt nødvendig information er nøje dokumenteret for at undgå misforståelser mellem dig som sælger og køberen. Det vil også sikre medarbejdernes rettigheder. På den måde får du sikret, at du overgiver virksomheden korrekt samtidigt med, at køberen er velinformeret om alle aspekter.

3) Selve overdragelsen

I denne proces vil virksomhedsprisen skulle fastsættes, hvor der kan modtages uvildig finansiel rådgivning til at fastsætte en fair pris, der passer til markedet. Den tilknyttede rådgiver kan her agere som bindeled mellem dig og køberen, så processen forløber på professionel vis.

Gør det let for dig selv

Du kan på denne måde få en vellykket virksomhedsoverdragelse uden gnidninger ved at modtage rådgivning om generationsskifte og virksomhedsoverdragelse fra en finansiel rådgiver. Processen vil forløbe efter din præmisser, så du får givet din virksomhed videre på den rette måde for dig. Virksomhedsoverdragelse kan være en lang og besværlig proces, men med uvildig finansiel rådgivning om virksomhedsoverdragelse effektiviseres processen, så du gør det så let som muligt for dig selv og din virksomhed.

Core Advice A/S
Arrenakkevej 20 A
3300 Frederiksværk
Tlf: 22 20 22 32

september,2020