Fordele ved at skifte til gasfyr

Hvad er et gasfyr?

Et gasfyr er en varmekilde, som du kan få installeret i dit hjem. Fyret bruger naturgas til at opvarme hele din bolig. Inde i fyret er der en brænder, hvori gassen brændes af. Denne proces afgiver naturligvis varme, som overføres til en kedel med vand inde i fyret. Det opvarmende vand ledes rundt i hele huset gennem radiatorer og eventuelle gulvvarmesystemer. Dit brugsvand bliver også varmet op af gasfyret, så du kan tage varme bade.

 

Hvis du skal investere i et gasfyr i dag, er det vigtigt, at du sikrer dig, at fyret er kondenserende. Det er nemlig lovpligtigt i dagens Danmark. Det er desuden en god idé at sætte dig ind i energimærket, inden du kaster penge efter et nyt fyr.

 

Hvad er fordelene ved et gasfyr?

Fordelene ved et gasfyr er mange. Det er først og fremmest en meget mere miljøvenlig vej at gå, end hvis du ligger inde med et oliefyr i din husstand. Det skyldes, at afbrændingen af gassen udleder betydeligt mindre CO2 end afbrænding af olie. Derudover er gasfyret en noget billigere løsning end et oliefyr. Gaspriserne følger som udgangspunkt oliepriserne, men de ligger altid lavere.

 

Naturgassen bliver leveret direkte til fyret gennem et rør fra naturgasfelterne i Nordsøen. Når du har fået installeret fyret behøver du ikke bekymre dig om forsyningen, da den kører helt af sig selv.

 

Sørg for vedligeholdelse

Det er lovpligtigt at sørge for vedligeholdelse af dit gasfyr. Det er derfor en rigtig god idé at få tegnet en serviceaftale. På den måde er du sikker på, at fyret bliver set efter i sømmene med jævne mellemrum. Hvis dit gasfyr får regelmæssige servicetjek, kan det have en levetid på 10-15 år. Du kan kontakte dit lokale VVS-firma for installering af gasfyr.

 

februar,2022