Krav til brændeovnens montering

Det skal du vide inden montering af brændeovn

Går du og drømmer om at få en brændeovn, som du kan varme dig ved henover vinteren? Når der er fyret op for pejsen, kan en brændeovn være noget af det mest hyggelige i danske hjem. Det er dog vigtigt at være opmærksom på adskillige forhold, før du monterer en brændeovn i dit hjem. Overvejer du derfor at montere en brændeovn, kan du med fordel undersøge installering og opsætning af brændeovne.

Din pligt som husejer

Hvis dit hjem ikke tidligere har haft en brændeovnsinstallation eller pejs, har du pligt til at oplyse kommunen om montering af brændeovnen inden påbegyndelse. I husets BBR kan du se om boligen i forvejen er registreret, og hermed godkendt, til at have en brændeovn.

Krav til brændeovnens montering

Når du har styr på godkendelsen, kan du gå videre med dine planer. Det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan du monterer din brændeovn i dit hjem. Disse forholdsregler skal du være opmærksom på inden montering af en brændeovn:

  • Skorstenen skal være i god stand
  • Skorstenen må ikke benyttes til andre formål
  • Skorstenen må ikke være blændet af ved taget
  • Aftrækshullet i skorstenen skal matche brændeovnens indfyrede effekt
  • Hold fem til ti centimeters afstand til væggen
  • Hold god afstand til brandbart materiale
  • Gulvpladen skal minimum dække 30 centimeter foran brændeovnen og 15 centimeter på hver side af brændeovnen

Selvom der tidligere har været en brændeovn på pågældende placering, er det ikke en selvfølge, at den tidligere brændeovn har været monteret korrekt. Du bør derfor ikke eftergøre den tidligere montering, før du sikrer dig, at ovenstående forholdsregler er overholdt. Ligeledes gælder de samme regler for beboere i ejerlejligheder, som der er gældende for husejere. I ejerlejligheder skal du blot være mere opmærksom på, om skorstenen er funktionsdygtig, da det ofte ikke er tilfældet.

 

december,2021