Køleanlæg med miljøbevidsthed

maj 6, 2016

Et samfund med øget fokus på miljøet stiller krav til, at alle personer forsøger at handle miljøbevidst for at mindske til den globale opvarmning. Forsøg på at mindske skaderne på miljøet udføres blandt andet i hjemmet, i større organisationer og i virksomheder. Der er mange forskellige måder, som gør det muligt at reducere på CO2-udslippet.

Virksomhed med grønt fokus

En virksomhed med et grønt fokus viser, at virksomheden er samfundsbevidst og ønsker at passe på miljøet. For at give virksomheden et grønt fokus bør der ændres rutiner med henblik på at reducere virksomhedens forbrug. Det kan fx ske gennem både større og mindre tiltag, men alt gælder i kampen om at mindske den globale opvarmning. Eksempler på miljøbevidste handlinger er blandt andet affaldssortering, udskiftning til elbiler og anskaffelse af miljørigtige køleranlæg.

Køleanlæg med miljøbevidsthed

Miljørigtigt køleanlæg med ammoniak

Det er en fordel at benytte et klimavenligt ammoniak køleanlæg, da dette produkt er det bedste på markedet inden for miljørigtige køleanlæg. Ammoniak benyttes, da det er et naturligt kølemiddel. Derfor er et køleanlæg med ammoniak langt bedre for miljøet end et almindelig køleanlæg. Ammoniaks egenskab udnyttes i flere forskellige sammenhænge inden for køleanlæg. Det er blandt andet muligt at købe et ammoniak NH3 køleanlæg, som har flere fordele end blot det miljørigtige ammoniak. NH3 er blandt de bedste kølemidler i dag, da energiforbruget er lavt. Det medfører en høj effektivitet, da der fås meget kapacitet ud af en lille mængde strøm. Et ammoniak NH3 køleanlæg er derfor miljørigtigt på flere områder.

 

Tilpas køleanlægget til behovet

De nye køleanlæg har en større anskaffelsesudgift end de almindelige køleanlæg, men prisforskellen bliver hurtigt indtjent, da strømforbruget er langt lavere ved de nye køleanlæg. Der er derfor ingen grund til at udsætte anskaffelsen af miljørigtige køleanlæg, da det gavner økonomien og ikke mindst miljøet på længere sigt. Der er adskillige producenter på området, som tilbyder køleanlæg. Det er blandt andet muligt at finde forskellige køleanlæg hos det prisdygtige kølefirma Sabroe, som sælger køleanlæg af højeste kvalitet. Det er muligt at få tilpasset køleanlægget efter behovets størrelse, så der både kan bestilles store industrikøleanlæg eller mindre produktionskøleanlæg. Der er også mulighed for at få produceret et unikt køleanlæg til specielle behov. De miljørigtige køleanlæg rummer mange muligheder, og de kan indgå i nye eller alle eksisterende løsninger, så virksomhedens grønne fokus optimeres. Uanset størrelse på køleanlægget vil køleanlægget være produceret med henblik på miljøbevidsthed, så de bidrager mindst muligt til den globale opvarmning.

Eurefa ApS
Vævergangen 22 D
2690 Karlslunde
Tlf: 70 20 30 93

#Klimavenligt køleanlæg #Køleanlæg #Miljøbevidst køleanlæg #Miljørigtig køleanlæg