De mest almindelige arbejdsskader og erhvervssygdomme

december 20, 2013

Der findes mange forskellige typer jobs, som kan have specifikke arbejdsskader og erhvervssygdomme associeret med dem. Disse kan være opstå som følge af diverse miljømæssige faktorer på arbejdspladsen eller som et resultat af selve arbejdet.

Hvis du selv døjer med en erhvervssygdom, så kan du få rådgivning til præcist hvad du skal gøre. Specifikt hvilken form for hjælp du har brug for, afhænger af din sygdom og situation. Mange vælger, at kontakte en læge for at få lægefaglig rådgivning. Dette kan eksempelvis være et firma såsom LJ Rådgivning.

arbejdsskader

Nakkesmerter er en typisk lidelse hvis du tilbringer meget tid foran computeren.

Du har helt sikkert hørt om minearbejdere, som lider er sorte lunger. Dette skyldes den åbenlyse årsag, at de arbejder med kul som ikke ligefrem kan anbefales at inhalere. I mindre ekstrem grad, findes også jobs som kræver høj grad af repetitivt arbejde. Er ens arbejde fysisk og meget ensformigt, kan dette resultere i diverse erhvervssygdomme. I Danmark er vi meget strikse og omhyggelige med, at have at arbejdsmiljø som er sundt både fysisk og psykisk. Men i andre lande, kan der også opstå sygdomme som følge af arbejde med diverse kemikalier, eksempelvis bly. Der findes altså forskellige grader, og former, for erhvervsrelaterede sygdomme som kan opstå på flere forskellige måder.

Det er især ens lunger, som oftest bliver påvirkede af arbejdspladsen. Personer, som arbejder i industrier hvor der er meget støv, er mere udsatte for at få sygdomme i lungerne som følge af inhalation af for meget støv. Selvom lungerne godt kan finde ud af at rense sig selv for støv og andre usunde partikler, kan det dog godt resultere i nedsat lungekapacitet hvis en person indånder for mange usunde partikler over længere tid. Et af de mest almindelige mineraler på jorden er kiseljord. Dette er i sig selv ikke giftigt, men indåndes kiseljordpartikler over længere tid og i høj grad, vil dette lede til dårlige lunge, som ikke er lige så effektive som de plejer at være.

Museskader er én af de mest almindelige former for erhvervssygdomme. Museskader opstår oftest i erhverv, som ellers ikke er fysisk krævende. Museskader opstår som følge af langvarigt brug af computer og er derfor en lidelse rigtig mange danskere har stiftet bekendtskab med eller kom til i fremtiden. En museskade betyder, at du har beskadiget nogle nerver i hånden og armen, og oftest til man føle smerte i albuen eller hånd.

Som tidligere nævnt, så er vi i Danmark dygtige og opmærksomme på, at forebygge arbejdsskader. Det er bl.a. et krav, at alle på en arbejdsplads skal have et hæve-sænke bord hvis de arbejder foran en computer. Men uanset hvordan man vender og drejer det, så medfører nogle typer jobs større risiko for erhvervssygdomme end andre. I mange tilfælde vil det dreje sig om jobs, som “nogen bare skal udføre”. Heldigvis, så kan nutidens teknologi forhindre mange potentielle risici og sygdomme. Det kan for eksempel dreje sig om jobs, hvor man skal behandle farligt affald. Her kan der opstå kræft-relaterede sygdomme, hvis ikke de nødvendige forholdsregler er taget.

#Sundhed